Priser

Alle der ønsker at benytte sig af HRB’s faciliteter og undervisning er forpligtiget til at være medlem af klubben.

Pris for medlemskontingent pr. halvår:
Passive kr. 110
Under 18 år kr. 165
Over 25 år kr. 240

Medlemskontingent betales første gang når ?

Betaling